„Палашев лист“ е български вестник, излязал само в 1 брой през декември 1938 година в София, България.

„Палашев лист“
„Палашев листъ“
Информация
Началодекември 1938 г.
Ценабезплатен
Езикбългарски
Тираж3000

Вестникът излиза по случай 15-годишнината от смъртта на основателя на списание „Картинна галерия за деца и юношиГеорги Палашев. Уредник е А. Григоров. Печата се в печатница „Доверие“ в 3000 тираж. Съдържа сведения за Палашев и е рекламен лист за подновяването на излизането на „Картинна галерия“[1].