Панамски провлак

Панамският провлак свързва Северна и Южна Америка и разделя Карибско море от Тихия океан.

Панамски провлак

Провлакът е формиран преди около 3 милиона години по време на епохата на плиоцена. Върху него е разположена територията на Панама, включваща и Панамския канал.

Както при много други провлаци, географското разположение на Панамския провлак има важна стратегическа роля.