Паневримитмия до езерото Бъбрека, август 2010 г.

Паневритмията е система от физически и музикални упражнения, практикувани от Бяло братство – последователите на Петър Дънов. Паневритмията е разработена от Петър Дънов между 1922 и 1944 г., и е насочена към постигане на вътрешен баланс и хармонизация. Дънов поставя акцента на упражненията е върху вземането и даването, като според привържениците на Бялото братство целта е да се създаде съзнателен обмен със силите на природата. Паневритмията се практикува както за физическо здраве, така и за духовно развитие.[1][2][3][4][5]

ЕтимологияРедактиране

 
Петър Дънов, основателят на паневритмията

Етимологично „паневритмия“ е съставена от три корена:

  • „Пан“ означава всичко, все, всеобщ;
  • „Ев“ или „еу“ е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света.
  • „Ритъм“ значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.[6]

Смисълът на думата „паневритмия“ най-често се предава чрез израза: „висш космичен ритъм“.[7]

СъщностРедактиране

Паневритмията е съставена от три части: 28 упражнения, слънчеви лъчи и пентаграма, като всяко упражнение има символично значение, изразяващо определена мисъл, чувство или действие. В нея може да се включат неограничен брой участници. Играе се в кръг, като танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка. Изпълнява се ежегодно от 22 март до 22 септември (от деня на пролетното до деня на есенното равноденствие) рано сутрин (при изгрев слънце) на открито, сред природата. Продължителността на изпълнението е около 1 час. Музикантите се разполагат в центъра на кръга. Включените музикални инструменти също не са ограничени, но с предимство се използва цигулката. Целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и вселената.

28 упражненияРедактиране

Първата част включва 28 упражнения, изпълнявани с партньор и движение в кръг с музикантите в центъра на кръга. Всяко от упражненията разкрива специфична идея, изразена чрез движенията и музиката на упражнението. Първите десет упражнения, известни още като първия пролетен ден, се изпълняват последователно, без да се правят паузи. Те представляват символичното пробуждане на душата, тъй като природата се пробужда през пролетта. Според Петър Дънов, фокусът върху движението във всяко упражнение и идеите, свързани с упражнението са ключови за правилното изпълнение на упражненията. Упражненията трябва да се изпълняват мислено и с любов, а не механично.

 
Паневримитмия на Седемте рилски езера – Слънчеви лъчи

Слънчеви лъчиРедактиране

Слънчевите лъчи е композиция, изпълнена след 28-те упражнения. Участниците подредени по двойки, образуват две групи: 12 лъча, които символично представляват отварянето на дванадесетте порти на живота, изразено чрез 12-те знака на зодиака и външен кръг около лъчите, представящи колелото на живота. Действайки като радиуси, 12-те лъча се приближават до центъра, символизирайки приемането на жизнените сили и след това се връщат назад, за да влеят тези сили във външния кръг. В следващото движение всеки партньор в двойка извършва кръгове около другия. Тези движения представляват етапи на развитие, в които човечеството е в капан, в кръг на материалното съзнание. Третото и четвъртото движение символизират освобождението от този кръг и последвалата радост, свързана с такова освобождаване, изразено чрез пеенето и пляскането на участниците.

 
Паневримитмия на Седемте рилски езера – Пентаграма

ПентаграмаРедактиране

Третата част е Пентаграма, който символично представя пътя на човешката душа към съвършенство. Всеки лъч от пентаграмата представлява съответно любов, мъдрост, истина, справедливост и добродетел. Пентаграмата е също метафора за космически човек в движение, като аписите са глава, две ръце и два крака. Упражнението се изпълнява с пет двойки участници, които се движат и обменят места, символизирайки, че положителните добродетели на индивида трябва да бъдат в движение, за да могат да имат ефект. След това участниците тръгват напред, представяйки че въплъщаването на добродетелите е постигнато. Тези движения се повтарят пет пъти.

Терапевтичен потенциалРедактиране

В първата публикувана книга за Паневритмията от 1938 г. упражненията са определени главно като метод за поддържане на добро здраве – по-специално като интелигентен обмен между човек и природа с цел насърчаване на здравето чрез ритмични и хармонични движения, съчетани със съответната музика, концентрация на мисълта и правилно дишане. Поради разнообразието от упражнения се теоретизира, че те ангажират мускулите и ставите, за да подобрят опората и баланса на човешкото тяло. Извършени са изследвания, които показват потенциални положителни ефекти от практиката върху участниците. Според проучване от 2004 г. мнозинството от участниците в паневритмия посочват подобрение на психичните, физическите и социалните аспекти на здравето си. При контролирано проучване през 2007 г. се показва значително подобрение на качеството на живот и здравето, като резултат от 6 месеца обучение.[4][8][9]. Паневритмията също е изследвана като потенциален метод за физическа подготовка, като едно проучване предполага значително подобрение в баланса, скоростта и пъргавината.[10]

РазпространениеРедактиране

В България паневритмия се играе редовно в София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Шумен, Благоевград, Перник, Пазарджик, Казанлък, Стара Загора, Сливен, Ямбол и др.[11][12] В чужбина паневритмия се организира в САЩ, Франция, Русия, Англия, Австралия, Швеция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Македония и др.[13][14] През месец август последователите на Бялото братство играят паневритмия в Рила на широкото било до Бъбрека – петото езеро от Седемте рилски езера.

ИзточнициРедактиране