Панонско море е древен воден басейн съществувал през миоцен и плиоцен на мястото на днешната Панонска низина.

Панонско море и границите на днешните държави където е било

Преди 24 – 20 милиона години настъпват издигания на земната кора, следствие от които се образуват младонагънатите планински вериги на Алпите, Динарите и Карпатите. Преди това, от около 66 милиона години океан е покривал голяма част от територията на днешна Европа и Средиземно море. Тектоничните надигания и движението на земни маси образуват вътрешния воден басейн в Панонската низина. Морето е било част от по-голямо море наречено Паратетис. Съществувало е около 8 до 11 млн. години. Връзката му с днешните части на Средиземно море се е осъществявала на запад към Бавария, на изток се е свързвало с древното Влахо-понтийско море, а на юг през съвременната долина на Прешево с днешно Егейско море.

В района на съществувалия воден басейн са открити останки от риби, вкл. акули и водни бозайници като китове и морски крави.

Днес територията на морето е заета от Панонската низина, водите от която се оттичат в Дунав към Черно море. В южната част на морето е имало няколко островни групи, остатъци от които днес са Фрушка гора и планината Вършац във Войводина.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  • Драган Родић, Географија за I или III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  • Др Алекса Ивић, Историја Срба у Војводини, Нови Сад, 1929.
  • Др Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини, књига 1, Нови Сад, 1990.
  • Милан Туторов, Мала Рашка а у Банату, Зрењанин, 1991.
  • Милан Туторов, Банатска рапсодија – историка Зрењанина и Баната, Нови Сад, 2001.
  • Предраг Медовић, Праисторија на тлу Војводине, Нови Сад, 2001.