Пантеизъм е вярата, че всичко съществуващо е идентично с божествеността,[1] или че всичко образува един всеобхватен иманентен бог.[2] Така пантеистите не вярват в обособен персонифициран или антропоморфен бог.[3]

Бележки редактиране

  1. The New Oxford Dictionary Of English. Oxford, Clarendon Press, 1998. ISBN 0-19-861263-X. с. 1341.
  2. Encyclopedia of Philosophy ed. Paul Edwards. New York, Macmillan and Free Press, 1967. с. 34.
  3. A Companion to Philosophy of Religion edited by Charles Taliaferro, Paul Draper, Philip L. Quinn, p.340 "They deny that God is „totally other“ than the world or ontologically distinct from it."