Папски легат – от латински език от автентичната римска титла Legatus – е представител на папската институция в чуждо правителство или църква. Той има правомощие да се произнася по всички въпроси, засягащи Римокатолическа църква и за преценка и присъда по църковни казуси.

Легатът се посочва лично от папата и се изпраща в седалището на дадено самоуправление или сред голяма маса вярващи за да поеме контрол над важен религиозен проблем като екуменически събор, кръстоносен поход, или съд над еретици като катарите.

Терминът легация се отнася както към мандата на посочения легат, така и към територията, в която той се упражнява.

Видове редактиране

Съществуват няколко степени на папска легация:

Апостолически делегат редактиране

Изпраща се в държави, с които Светия престол няма установени дипломатически отношения за да служи за връзка между управляващите двете страни.

Legatus a Latere редактиране

Най-висок ранг (буквално санът означава „от страна на Папата“, т.e. „искрено“ доверен) – въздава се на кардинал. Мисията му е извънредна и обикновено краткотрайна. На такъв представител се гледа като на второ Аз на папата, неговото присъствие означава, че самият папа присъства.

Legatus Natus редактиране

Буквално санът означава „роден легат“, т.e. лицето не е номинирано лично, а поради религиозния си сан и служба. Обикновено този ранг е специална привилегия за местните епископи.

Legatus Missus редактиране

Означава „легат-пратеник“, натоварен с точно определена и ограничена мисия.

Legatus Gubernator редактиране

 
Портрет на кардинал Пиетро Бембо (?) (Якопо Басано)

Единични административни (временни) провинции на Папството в Централна Италия са били управлявани от такъв наместник.

Други редактиране

  • Nuncio –нунций – пратеник с признат от домакина дипломатически статус – обикновено това са титулярни архиепископи.
  • Internuncio – по-нисък ранг от Nuncio. Титла с историческа стойност, запазена за пратеници в по-малки държави. Санът е по-нисък от този на посланик.

Външни препратки редактиране

Catholic Encyclopedia: Legate