Парасимпатикова част на ВНС

Парасимпатиковата част на ВНС е обратната на симпатиковата – забавя сърдечната дейност, понижава кръвното налягане, свива малките бронхи в белите дробове, т.е понижава дихателната активност, засилва перисталтиката на стомаха и червата, усилва дейността на храносмилателната система, стеснява зениците. Под действие на парасимпатиковите импулси организмът се демобилизира. Така той се успокоява и запазва своята енергия.

Парасимпатикова част на ВНС
1503 Connections of the Parasympathetic Nervous System.jpg
Autonomic nervous system innervation, showing the parasympathetic (craniosacral) systems in blue.
Латински pars parasympathica
Парасимпатикова част на ВНС в Общомедия

Тези два отдела (симпатикус и парасимпатикус) контролират изпразването на пикочния мехур и правото черво и половата функция. Централната симпатикова и парасимпатикова част са под висшия контрол на подхълмието в междинния мозък.