Парламентарни избори в България (1913)

Парламентарните избори се провеждат на 24 ноември 1913 г. в Царство България и са за XVI обикновено народно събрание.[2] Изборите са предсрочни в резултат на неуспешната политика при Балканските войни и предизвиканата от тях Първа национална катастрофа. XV ОНС е разтурено предсрочно на 23 септември 1913 г. Същият ден указ на цар Фердинанд насрочва изборите за XVI ОНС за 24 ноември.

Парламентарни избори (1913)

1911 ←
24 ноември 1913 (1913-11-24)
→ 1914

204 места в Българския парламент
103 места необходими за мнозинство
Активност 55,0%[1]
  Първа партия Втора партия Трета партия
 
Лидер Васил Радославов
Никола Генадиев
Димитър Тончев
Александър Димитров
Димитър Драгиев
Янко Сакъзов
Партия Либерална концентрация (радослависти, стамболовисти и тончевисти) БЗНС БРСДП (ш.с.)
Лидер от 1894 1902 1903
Последни избори 7 места, 6,6% 4 места, 14,3%
Спечелени места 94 48 19
Народен вот 207 763 113 761 55 157
Проценти 38,7% 21,2% 10,3%
Суинг Повишение 32,1% Повишение 6,9%

  Четвърта партия Пета партия Шеста партия
 
Лидер Димитър Благоев Александър Малинов Найчо Цанов
Партия БРСДП (т.с.) Демократическа партия РДП
Лидер от 1903 1903 1902
Последни избори 4 места, 4,9%
Спечелени места 18 14 5
Народен вот 54 217 72 971 24 007
Проценти 10,1% 8,0% 4,5%

  Седма партия Осма партия
 
Лидер Иван Евстратиев Гешов Стоян Данев
Партия Народна партия Прогресивнолиберална партия
Лидер от 1901 1897
Последни избори 190 места, 54,2%
Спечелени места 5 1
Народен вот 23 994 12513
Проценти 4,7% 2,3%
Суинг Понижение 49,7%

  Либерална концентрация (94)   БЗНС (48)   БРСДП (ш.с.) (19)   БРСДП (т.с.) (18)
  Демократическа партия (14)   Народна партия (5)   РДП (5)
  Прогресивнолиберална партия (1)   Други (0)

Министър-председател ←

Васил Радославов
Либерална партия (радослависти)

→ Министър-председател

Васил Радославов
Либерална партия (радослависти)

Датите са по Юлианския календар (стар стил), освен ако не е указано иначе.

Изборите за XVI ОНС са първите парламентарни избори в България, проведени по изцяло пропорционална система (в изборите за XV ОНС пропорционално са разпределени местата в два от дванадесетте административни окръга на Царството).

Общият брой места са 204, разпределени в 12 изборни района - "избирателни колегии", припокриващи в общи линии териториално административните окръзи. Избирателните секции са 2201. Жителите в присъединените след Балканските войни територии (Пиринска Македония, Южните и Източните Родопи, Западна Тракия, Странджанско) не участват в изборите.

Разпределението на местата по изборни райони е следното: Видински - 12; Врачански - 16; Плевенски - 18; Търновски - 22; Русенски - 14; Шуменски - 15; Варненски - 9; Бургаски - 18; Старозагорски - 22; Пловдивски - 22; Кюстендилски - 12; Софийски - 24[3].

Мандатите се разпределят между партиите на едно равнище - изборен район - по метода на Донт чрез модифицираната му версия на Хагенбах-Бишоф. В 11 от 12-те района (с изключение на Варненска колегия) се прилага законов праг - квотата на Друуп - .1/13 (7,69%) за Видинска колегия, 1/17 (5,88%) за Врачанска и т.н.

Листите са затворени. Избирателите разполагат с право на многократна негативна преференция - да задраскват или не вписват имената на нежеланите от тях кандидати. Преференциалният праг е твърде висок - 50%.

Спечелени са от управляващата коалиция на Либералната концентрация, където Либералната партия (радослависти) има 60 мандата, Народнолибералната партия 27 мандата и 7 мандата за Младолибералната партия. Избрани са общо 204 народни представители. Ръст във вота бележат и земеделците и социалистическите формации. Отговорните за пораженията в Балканските войни народняци и прогресивнолиберали претърпяват електорален крах.

XVI ОНС е едва втората българска камара, в която нито една формация не разполага с мнозинство (първата е XI ОНС). Преговорите за коалиция пропадат. Парламентът е разтурен на 31 декември 1913 г. след едва шест заседания.

Резултати[4] редактиране

Резултати от парламентарните избори в България на 24 ноември 1913 година[5][6][7].
Кандидатска листа Гласове Дял от гласовете Общо
мандати
брой +/- % +/- брой +/-
Либерална концентрация1 207 763 38,7 +27,3 94 +80
БЗНС 113 761 +41 818 21,2 +6,9 48 +44
БРСДП (ш.с.) 55 157 +42 442 10,3 +7,8 19 +19
БРСДП (т.с.) 54 217 +41 367 10,1 +7,6 18 +18
Демократическа партия 42 971 +18 285 8,0 +3,1 14 +10
Народна партия 24 994 4,7 5 -94
Радикалдемократическа партия 24 007 +11 089 4,5 +1,9 5 +5
Прогресивнолиберална партия 12 513 -261 360 2,3 -52,0 1 -90
Други (Републиканска, Прогресивнорадикална) 1 684 -13 378 0,3 -2,7 0 0
Валидни гласове: 537 067 +32 595 100,0 204 -9
Невалидни гласове: 6 383 +6 383 1,2 +1.2
Гласували: 543 416 +38 978 55,0 +7,8
Избиратели по списък: 987 832 -80 782
  
получава мандати
0 не получава мандати
не участва
+/- разлика спрямо предходните парламентарни избори
1 ЛП (р.) – 60 мандата, НЛП (с.) – 27 мандата и МЛП (т.) – 7 мандата

ДЕПУТАТСКИ СЪСТАВ[8]

Район Име Местожителство Партия/коалция
Бургаски Петър Динчев София ЛК (ЛП)
Йордан Нейов Сливен ЛК (ЛП)
Васил Нейчев Бургас ЛК (МЛП)
Михаил Зелков Айтос ЛК (НЛП)
Тодор Рухчев ЛК (ЛП)
Тодор Кермедчиев ЛК (ЛП)
Марин Ковачев Ямбол ЛК (НЛП)
Александър Ботев с. Друган, Радомирско БЗНС
Димитър Попов с. Джумалий (дн. Житосвят) БЗНС
Стоян Шиваров с. Айваджик (дн. Дюлево) БЗНС
Димитър Джанкардашлийски Анхиало (дн. Поморие) БЗНС
Димитър Благоев (отк.) София БРСДП т. с.
Георги Кирков София БРСДП т. с.
Васил Коларов (отк.) Пловдив БРСДП т. с.
Георги Д. Попов (доп.) Ямбол БРСДП т. с.
Никола Максимов (доп.) Бургас БРСДП т. с.
Янко Сакъзов (отк.) София БРСДП о.
Илия Янулов София БРСДП о.
Никола Харлаков (доп. / отк.) София БРСДП о.
Спас Донков (доп.) Сливен БРСДП о.
Владимир Моллов София ДП
Стефан С. Бобчев София НП
Варненски Васил Радославов София ЛК (ЛП)
Коста Ранков Варна ЛК (МЛП)
Стоян Божков с. Белево (дн. Белослав) ЛК (ЛП)
Неделчо Дечев Провадия ЛК (НЛП)
Атанас Чернев Провадия ЛК (ЛП)
Станчо Момчев Стара Загора БЗНС
Георги Михайлов БЗНС
Константин Г. Торлаков Кутлубей (дн. Неофит Рилски) БЗНС
Никола Сакаров (отк.) София БРСДП о.
Владимир Димитров (доп.) Варна БРСДП о.
Видински Никола Апостолов Пловдив ЛК (НЛП)
Никола Алтимирски Лом ЛК (ЛП)
Димитър Димитров Видин ЛК (НЛП)
Ради Радев София ЛК (ЛП)
Найчо Цанов Видин РДП
Йосиф Фаденхехт София РДП
Илия Георгов София РДП
Тодор Петров Видин БРСДП т. с.
Крум Пастърмаджиев Лом БРСДП т. с.
Александър Недев Койнаре БЗНС
Тома Вълчев с. Черни връх БЗНС
Никола Харлаков София БРСДП о.
Врачански Никола Георгиев Враца ЛК (НЛП)
Никола Ненчев с. Игнатица ЛК (ЛП)
Йордан Йонов Оряхово ЛК (НЛП)
Иван Велчев Оряхово ЛК (ЛП)
Иван Цанов с. Митровци ЛК (ЛП)
Васил Вълчанов ЛК (ЛП)
Тома Каменов Берковица ЛК (НЛП)
Кръстьо Пастухов Враца БРСДП о.
Коста Лулчев Оряхово БРСДП о.
Асен Цанков София БРСДП о.
Стоян Омарчевски Нова Загора БЗНС
Иван Средков БЗНС
Георги Димитров София БРСДП т. с.
Камен Тошев Берковица БРСДП т. с.
Александър Малинов (отк.) София ДП
Георги Данаилов (доп.) София ДП
Стоян Данев София ПЛП
Кюстендилски Величко Кознички Кюстендил ЛК (НЛП)
Кирил Провадалиев София ЛК (ЛП)
Сава Иванчов София ЛК (МЛП)
Методи Хранов Кюстендил ЛК (ЛП)
Христо Георгиев София ЛК (ЛП)
Стаменко Пашов с. Извор ЛК (ЛП)
Христо Янков Дупница ЛК (НЛП)
Александър Стамболийски (отк.) с. Славовица (Пазарджишко) БЗНС
Александър Механджийски с. Крайници БЗНС
Христо Божички с. Соволяно БЗНС
Александър Ботев (доп. / отк.) с. Друган БЗНС
Димитър Алексов БЗНС
Христо Славейков Кюстендил ДП
Крум Чапрашиков Дупница ДП
Пловдивски Васил Радославов (отк.) София ЛК (ЛП)
Никола Генадиев (отк.) София ЛК (НЛП)
Христо Ив. Попов Пловдив ЛК (ЛП)
Димитър Тончев София ЛК (МЛП)
Атанас Ибишев Пловдив ЛК (НЛП)
Гочо Димов Пловдив ЛК (ЛП)
Георги Т. Абаджиев Пазарджик ЛК (ЛП)
Яков Матакиев Пазарджик ЛК (НЛП)
Стоян Чешмеджиев Пещера ЛК (ЛП)
Христо Хаджидимитров Карлово ЛК (ЛП)
Недельо Гарванов с. Лъджене (дн. кв. на Велинград) ЛК (ЛП
Стайко Немски (доп.) Пловдив ЛК (НЛП)
Георги Манев (доп.) Брезово ЛК (ЛП)
Найден Команов с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение) БЗНС
Костадин Василев с. Черногорово БЗНС
Делчо Георгиев с. Долни Омарбас (дн. Долян) БЗНС
Събо Георгиев с. Дълги Герен (дн. Беловица) БЗНС
Васил Коларов Пловдив БРСДП т. с.
Наим Исаков София БРСДП т. с.
Михаил Такев Пещера ДП
Александър Христов Пловдив ДП
Стоян Костурков София РДП
Янко Сакъзов (отк.) София БРСДП о.
Георги Чернооков (доп.) Пловдив БРСДП о.
Борис Вазов София НП
Плевенски Васил Радославов (отк.) София ЛК (ЛП)
Панайот Чорбаджиев Никопол ЛК (ЛП)
Йонко Веселинов Ловеч ЛК (ЛП)
Белизар Каракашев Плевен ЛК (НЛП)
Никола Кръстанов Плевен ЛК (ЛП)
Пейо Табаков Луковит ЛК (ЛП)
Димитър Тошков София ЛК (ЛП)
Христо Бояджиев (доп.) Луковит ЛК (НЛП)
Александър Димитров с. Горна Козница, Дупнишко БЗНС
Неделчо Георгиев с. Деков БЗНС
Григор Бояджиев с. Български Караагач (дн. Тотлебен) БЗНС
Иван Колев с. Турски Тръстеник (дн. гр. Славяново) БЗНС
Цоньо Матев с. Крушовица БЗНС
Георги Кирков (отк.) София БРСДП т. с.
Тодор Луканов Плевен БРСДП т. с.
Власи Власковски Троян БРСДП т. с.
Йордан Йорданов (отк.) Габрово БРСДП т. с.
Стефан Спасов (доп.) БРСДП т. с.
Александър Дунчев (доп.) БРСДП т. с.
Андрей Ляпчев София ДП
Георги Данаилов (отк.) София ДП
Марин Ничев (доп.) Тетевен ДП
Русенски Константин Панайодов Русе ЛК (НЛП)
Иван М. Костов Русе ЛК (ЛП)
Йордан Рашев Разград ЛК (ЛП)
Никола Калчев Русе ЛК (ЛП)
Йордан Недев Разград ЛК (ЛП)
Ангел Крушков Бяла ЛК (НЛП)
Панко Вангелов с. Джеферлер (дн. Севар) ЛК (ЛП)
Хафуз Садък Мехмедов София ЛК (ЛП)
Александър Радолов с. Фердинандово (дн. Славянци), Карнобатско БЗНС
Иван Хаджииванов с. Езерче БЗНС
Станчо Донев с. Липник (дн. мах. на с. Николово) БЗНС
Кольо Недялков с. Широково БЗНС
Станьо Златев с. Осенец БЗНС
Спас Николов Русе БЗНС
Софийски Васил Радославов (отк.) София ЛК (ЛП)
Никола Генадиев София ЛК (НЛП)
Добри Петков София ЛК (НЛП)
Димитър К. Вачов София ЛК (ЛП)
Христо Г. Попов София ЛК (ЛП)
Владимир Чернев София ЛК (МЛП)
Илия Вълчев София ЛК (ЛП)
Мартин Тодоров София ЛК (НЛП)
Христо Занков София ЛК (ЛП)
Атанас Германски Самоков ЛК (ЛП)
Иван Г. Попов София ЛК (ЛП)
Никола Ценев Трън ЛК (ЛП)
Иван Желязков (доп.) ЛК (ЛП)
Александър Малинов София ДП
Рашко Маджаров София ДП
Александър Гиргинов София ДП
Никола Здравков София ДП
Андрей Шаренков Ихтиман БЗНС
Павел Кожухаров София БЗНС
Станоя Георгиев с. Бояна (дн. кв. на София) БЗНС
Димитър Благоев София БРСДП т. с..
Борис Хаджисотиров Самоков БРСДП т. с.
Теодор Теодоров София НП
Иван Пеев - Плачков София НП
Янко Сакъзов София БРСДП о.
Старозагорски Константин Апостолов Стара Загора ЛК (ЛП)
Иван Ангелов Стара Загора ЛК (НЛП)
Теньо Узунов Харманли ЛК (ЛП)
Недялко Бракалов София ЛК (НЛП)
Начо Д. Начев ЛК (ЛП)
Еньо Петков Нова Загора ЛК (ЛП)
Вълчан Чакъров ЛК (ЛП)
Васил Михалчев Казанлък ЛК (НЛП)
Гурко Серафимов Казанлък ЛК (МЛП)
Иван С. Коларов Чирпан ЛК (ЛП)
Димитър Драгиев Стара Загора БЗНС
Найден Команов (отк.) БЗНС
Кольо Иванов Втори БЗНС
Дечо Тенев с. Опан БЗНС
Добри Кротнев с. Поройна БЗНС
Ангел Грозков Кундалев с. Ябълково БЗНС
Константин Бозвелиев Казанлък БРСДП о.
Петър Джидров София БРСДП о.
Иван Г. Коларов БРСДП о.
Петър Бакалов БРСДП о.
Георги Кирков (отк.) София БРСДП т. с.
Коста Ципоранов (доп.) Стара Загора БРСДП т. с.
Иван Ев. Гешов София НП
Васил Милев Хасково ДП
Търновски Никола Генадиев (отк.) София ЛК (НЛП)
Петър Пешев София ЛК (ЛП)
Иван Халачев Търново ЛК (НЛП)
Иван Момчилов Горна Оряховица ЛК (НЛП)
Михаил Заяков Търново ЛК (ЛП)
Михаил Аврамов Свищов ЛК (ЛП)
Александър К. Станчов София ЛК (НЛП)
Лазар Лазаров (доп.) ЛК (ЛП)
Кръстьо Пастухов (отк.) Враца БРСДП о.
Никола Сакаров София БРСДП о.
Андрей Конов Севлиево БРСДП о.
Никола Хр. Габровски Търново БРСДП о.
Сава Събев Габрово БРСДП о.
Роман Аврамов Свищов БРСДП о.
Стефан Гайдарджиев (доп.) БРСДП о.
Марко Турлаков Стара Загора БЗНС
Илия Кирков с. Върбовка БЗНС
Захари Ангелов с. Бяла Черква БЗНС
Коста Попов с. Овча Могила БЗНС
Александър Попов с. Сломер БЗНС
Йордан Йорданов Габрово БРСДП т. с.
Георги Димитров (отк.) София БРСДП т. с.
Стойо Саръилиев (доп.) БРСДП т. с.
Коста Сидеров Горна Оряховица РДП
Никола Мушанов София ДП
Шуменски Васил Радославов (отк.) София ЛК (ЛП)
Жечо Бакалов Преслав ЛК (МЛП)
Христо Хр. Маджаров ЛК (ЛП)
Иван Чанков ЛК (НЛП)
Сабри бей Салимов Нови пазар ЛК (ЛП)
Петър Панайотов Шумен ЛК (ЛП)
Аврам Свинаров Ески Джумая (дн. Търговище) ЛК (ЛП)
Радой Козаров Попово ЛК (ЛП)
Константин Досев Ески Джумая (дн. Търговище) ЛК (ЛП)
Йордан Дечев Смядово ЛК (ЛП)
Александър Стамболийски с. Славовица, Пазарджишко БЗНС
Илия Стоев с. Сърнасъф (дн. Заветно) БЗНС
Георги Минев с. Кюлевча БЗНС
Методи В. Петров с. Осмар БЗНС
Никола Атанасов с. Окчулар (дн. Здравец) БЗНС
Марчо Атанасов с. Мечикчилер (дн. Беломорци) БЗНС

Източници редактиране

  1. Nohlen & Stöver, p378
  2. Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, p368 ISBN 978-3-8329-5609-7
  3. Живков, Светослав. Пропорционалното представителство. Избори и електорално законодателство в България в навечерието на Първата световна война. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2022. с. 397-400.
  4. Живков, Светослав. Пропорционалното представителство. Избори и електорално законодателство в България в навечерието на Първата световна война. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2022. с. 416.
  5. Тодоров 2010, с. 572.
  6. Цураков 2008, с. 459.
  7. Nohlen, D & Stöver, P. Elections in Europe: A data handbook. 2010. ISBN 978-3-8329-5609-7. с. 368.
  8. Живков, Светослав. Пропорционалното представителство. Избори и електорално законодателство в България в навечерието на Първата световна война. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2022. с. 436-443.
    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата 1913 Bulgarian parliamentary election в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​