Парников газ

(пренасочване от Парникови газове)

Парниковите газове са газовете в атмосферата, които абсорбират и излъчват радиация в инфрачервения спектър. Този процес стои в основата на парниковия ефект. Основните парникови газове в атмосферата на Земята са: водна пара, въглероден двуокис, метан, диазотен оксид и озон. Парниковите газове влияят силно на температурата на Земята и без тях земната повърхност би била около 33 °C по-студена отколкото сега.

Парниковият ефект от слънчевата радиация върху земната повърхност, причинен от парниковите газовеs

Парников ефектРедактиране

Природни източници и човешки източнициРедактиране

Човешката дейност след индустриалната революция през 1750 г., значително увеличава нивото на парникови газове в земната атмосфера. В доклада от 2007 г. на Междуправителствения панел по климатични промени се отбелязва, че „промените в атмосферната концентрация на парниковите газове и аерозолите, в земната повърхност и в слънчевата радиация изменят енергийния баланс на климатичната система“ и се прави заключението, че „увеличаването на концентрацията на парниковите газове, в резултат на човешка дейност, е най-вероятната причина за нарастването на глобалната средна температура след средата на 20 век.“

Ролята на водните париРедактиране

 
Повишена водна пара в Боулдър, Колорадо

Водните пари са естествен парников газ, който е отговорен за 36% - 66% от парниковия ефект.[1] Концентрациите на водните пари нарастват и падат в различни области, но човешката дейност не влияе пряко на тяхната концентрация, освен на местно ниво, като например напоявани площи.

По-топлия въздух може да съдържа повече водни пари. Последните метеорологични модели прогнозират, че увеличаването на концентрациите на горещите водни пари значително ще увеличи парниковия ефект от антропогенните емисии. В действителност, водната пара дава положителна обратна връзка за активността на други газове, като въглероден диоксид.[2]

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. realclimate.org. Water vapour: feedback or forcing?
  2. Held, Isaac M. & Soden, Brian J. (2006), "Robust Responses of the Hydrological Cycle to Global Warming", Journal of Climate 19(21): 5686–5699