Паронимите са думи, които са близки по звучене, но различни по значение. Те са думи от една и съща част на речта. Поради сходство в звученето и частично съвпадение на морфемния им състав, паронимите могат погрешно и неуместно да се използват в речта.

Етимология

редактиране

Думата пароним произлиза от гръцкото para – „покрай, редом, около“ и onoma – „име“. Според тясното значение те са еднокоренни думи, близки по състав, но различни по значение. Според широкото – са думи близки до други по външна форма, но не са сродни.

Според произхода им паронимите са:

 • с общ произход – имат общ корен, но различни представки и наставки, лексикалното им значение е различно;
 • с различен произход – не са сродни думи, звуковото им сближаване е случайно в резултат от фонетични промени или заемане на чужди думи.

Според значението им паронимите са:

 • с близко значение, без големи смислови различия, например: драматичен – драматически; дипломатичен – дипломатически и др.;
 • с много различно значение, например: комплемент – комплимент, шампоан и шампион и пр.
 • жаба – жалба
 • индиец – индианец
 • нотариален – натурален
 • стенография – сценография
 • финансови – фаянсови
 • Австралия – Австрия
 • Словения – Словакия
 • Швейцария – Швеция
 • Иран – Ирак
 • батерия – бактерия
 • пица – птица
 • компания – кампания
 • инфектиран – афектиран
 • призрак – признак
 • пръст – кръст
 • шампоан – шампион
 • фирма – ферма
 • фон – фонд
 • сос – сок
 • комплект – комплекс
 • взаимодействие – въздействие
 • еволюция – революция
 • компактен – контактен
 • превързан – привързан
 • пренасям – принасям
 • ларва – лавра
 • жираф – жерав
 • драматичен – драматически
 • дипломатичен – дипломатически
 • комплимент – комплемент 
 • славянски – словенски – словашки 
 • часовник – чиновник
 • образование – образувание
 • оглеждам – отглеждам
 • лекувам – ликувам
 • колона – колония
 • месен – местен
 • боксува – боксира
 • незаличим – неизличим
 • фрактура – фактура
 • юни – юли
 • скален – кален
 • питам – пипам
 • камера – камара
 • респект – аспект
 • фикус – фокус
 • талия – Италия
 • артерия – Армения

Вижте също

редактиране