Партений I е православен духовник, охридски архиепископ от 1607 допреди 1614 г. Според една запазена в светогорския манастир Ватопед гръцка грамота той бил митрополит на Вльора и охридският архиерейски синод го избрал за архиепископ на 7 юни 1607 г.[1] Ок. 1607 – 1610 г. Партений пише писмо до руския цар Василий Шуйски.[2] В документ от 1614 г. се споменава вече като бивш архиепископ.[3]

Партений I
православен духовник
  1. Pavlikianov, C. The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707. Sofia, 2008, 96, 184-185.
  2. Pavlikianov, C. Unknown Letter of the Archbishop of Ochrid Parthenios to the Russian Czar Vasilij Šujskij. – Palaeobulgarica, 40, 2016, 81 – 94.
  3. Pavlikianov, C. The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707. Sofia, 2008, 97, 191.
Зосима охридски архиепископ
(1607 – преди 1614)
Митрофан