Партините (на гръцки: Παρθῖνοι, Παρθηνοί; на латински: Parthini, Partheni, Peerthenetai) са илирийско племе. Живели до племето тавланти, северно от Епир (Нов Епир), близо до гръцката колония Епидамнос (днес Драч). След смъртта на Филип II, царя на Македония, те придружават Плеврат I, илирийски принц, съюзен с римляните. Техният главен град е Партус, (днес в долината на река Шкумби, Албания). Помагат на Юлий Цезар в боевете му против Помпей. Ограждат територията си с вал. Друг техен град е Димал, близо до Аполония Илирийска. През 30 пр.н.е. са съюзени с Марк Юний Брут и са победени от Гай Азиний Полион.

Племената в южна Илирия и Епир

Източници редактиране

  • The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 1: The Prehistory of the Balkans
  • Страбон, vii.
  • Апиан, Illyr. 1.