Пемзата е пореста вулканична скала, образувана при изригване на пяна от течна лава с много газови мехурчета и бързо втвърдяване. При подходящи условия на изригване пемза може да се образува от материали като андезит, базалт, дацит или риолит. Класифицира се като вулканично стъкло поради липсата на кристална структура. Плътността и относителното тегло варират в зависимост от дебелината на стените между отделните мехурчета. На цвят може да бъде бяла, жълта, сива, сивокафява или червена.

Пемза от вулкана Тейде

Употреба Редактиране

В промишлеността се използва като пълнител в състава на леките бетони (пемзобетон), като добавка за цимент и вар, и като абразивен материал за полиране на метали и дърво.

В химическата промишленост се използва, като катализатор за разбиване на хидрокарбони.

В бита се използва като абразив за козметично премахване на мазоли и мъртва кожа.