Полипептид

(пренасочване от Пептид)
Полипептид

Полипептидите са дехидратационни полимери от аминокиселини, като всяка от тях е свързана със съседните си чрез пептидна връзка. Когато много аминокиселини се свържат с пептидна връзка структурата се нарича полипептид. В един полипептид или пептид свободната алфа-аминогрупа от едната страна се нарича амино-края или N-крайна АК, а остатъка с другата страна на свободната алфа-карбоксилна група е C-крайна АК.

Полипептидите имат молекулна маса, по-малка от молекулната маса на белтъците. Полипептиди са някои антибиотици, хормони, токсини.