Отваря главното меню

В химията един период на периодичната система представлява хоризонтален ред от химични елементи, започващ с алкален и завършващ с благороден елемент. С увеличаване на поредния номер на елементите свойствата им закономерно се променят. Първите три периода са малки, 4-тият, 5-тият и 6-тият са големи, а седмият е незавършен. Малките периоди съдържат хим. елементи разположени на един хоризонтален ред, а големите периоди съдържат хим. елементи разположени на два хоризонтални реда.

Всеки период започва с изграждането на нов електронен слой.

Вижте същоРедактиране