Перископът е предимно военен уред за наблюдение от прикрита позиция.

Military handheld periscope optical design.
1 – Eyepiece
2 – Diagonal prism
3 – Handle
4 – 6 – Erecting lenses
5 – Periscope tube
7 – Field lens
8 – Lens
9 – Head diagonal prism
10 – Window
Principle of the periscope.
A – Periscope using two plane mirrors.
B – Periscope using two right–angled prisms.
1 – 2 – Plane mirrors.
3 – 4 – Right–angled prisms.
5 – 6 – Observer eye.
7 – 8 – Periscope tube.
H – Periscope optical height
Principle of the lens periscope.
A – Periscope using a single lens (L2) to correct image.
B – Periscope which uses two lenses (L2-L3) to correct image.
1 – 3 – Periscope window.
2 – 4 – Field stop or reticle.
P – Right–angled prisms (or plane mirrors).
L1 – Objective lens.
L2 – for A – L2 – L3 – for B – Image erecting lens.
L3 – L4 – for A – L4-L5 – for B – Eyepiece.
L0 – Field lens.
y – Distant object.
H – Periscope optical height

Може да се използва като играчка, за наблюдение отвисоко, над препятствия.

Най-опростеният вариант представлява тръба, в която огледала са разположени паралелно едно на друго под ъгъл 45° спрямо оста на тръбата.

История редактиране

Прости перископи, в допълнение с 2 прости лещи, са използвани в окопите по време на Първата световна война. Перископи се използват и при някои куполи или оръдейни кули на бронираните машини.

През Втората световна война разработка на Рудолф Гундлах позволява на танковия командир да получи 360° поглед над бойното поле без да се налага да променя положението си на седалката.

Устройство редактиране

По-сложни варианти на перископа, осигуряващи увеличение благодарение на използваните призми вместо огледала, се използват при подводниците.

Класическото устройство е просто: 2 телескопа, гледащи един към друг. Ако имат различен коефициент на увеличение, разликата между тях дава общото увеличение или намаление на наблюдавания обект.

Перископите позволяват командирите на подводници, потопени на малка дълбочина, да извършват оглед за цели или заплахи по море и въздух.

Галерия редактиране