Перисталтика е радиално-симетрична контракция на мускулите на червата, която се разпространява като вълна. При повечето организми, перисталтиката се изразява в постъпателно свиване на гладката мускулатура, което спомага за придвижването на съдържанието в храносмилателния тракт. От друга страна, червеите например, използват сходен механизъм за да се придвижват.

Примерно изобразяване на перисталтика