Пернатонога кукумявка

вид птица

Пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) е птица от семейство Совови (Strigidae).

Пернатонога кукумявка
Aegolius-funereus-001.jpg
Природозащитен статут
Червена книга на България
Класификация
царство: Animalia Животни
тип: Chordata Хордови
клас: Aves Птици
разред: Strigiformes Совоподобни
семейство: Strigidae Совови
род: Aegolius Пернатоноги кукумявки
вид: Aegolius
funereus
Пернатонога
кукумявка
Научно наименование
Уикивидове Aegolius funereus
Linnaeus, 1758 г.
Разпространение[1]
Aegolius funereus dis.png
Подвидове
  • Aegolius funereus beickianus
  • Aegolius funereus caucasicus
  • Aegolius funereus funereus
  • Aegolius funereus magnus
  • Aegolius funereus pallens
  • Aegolius funereus richardsoni
  • Aegolius funereus sibiricus
Пернатонога кукумявка в Общомедия

РазпространениеРедактиране

Пернатоногата кукумявка е сибирско-канадски вид, който обитава бореалните гори на Северното полукълбо. В Европа освен в северната част се среща в Алпите, Карпатите, Пиринеите, Балканския полуостров, Кавказ и Мала Азия.[3]

Разпространението на пернатоногата кукумявка в България е реликтно и почти непроучено – откъслечна информация за вида има в различни орнитофаунистични разработки за отделни райони на страната, главно за високите планини: Рила, Централна Стара планина, Родопите, Пирин, гара Яна (Софийско). Въпреки, че се намира в един от най-добре проучените във фаунистично отношение райони в България, за Витоша планина до началото на 1999 г. бе известно само едно публикувано съобщение за намирането на вида – отстреляна от ловци възрастна женска в района на с. Кладница.

В началото на XX в. видът се е срещал често в планините в България и особено в Родопите. От средата на 80-те пернатоногата кукумявка се счита за застрашен от изчезване вид, добавен в Червената книга на България. В днешно време се приема, че видът гнезди в повечето планини в България и най-вече в Рило-Родопския масив, Централна и Западна Стара планина.[3]

Обитава иглолистни и смесени гори, като предпочита стари смърчови и бял борови гори между 1100 и 1950 м.н.в.[3]

Природозащитен статусРедактиране

В България пернатоногата кукумявка е защитена от Закона за биологичното разнообразие (2002) и е включена е в националната „Червена книга“ (1985) към категорията „рядък вид“. Видът попада под защитата и на международното законодателство – включен е в Приложение 2 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция) и в Приложение 2 на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES); и двете посочени конвенции са ратифицирани от България в началото на 90-те години.

ГалерияРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. BirdLife International. Aegolius funereus. // IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016.3. International Union for Conservation of Nature, 2016. Посетен на 16 януари 2017. (на английски)
  2. Червена книга на Република България. Пернатонога кукумявка. Посетен на 16 януари 2017
  3. а б в Червена книга на България, Пернатонога кукумявка, Посетен на 21.04.2017