Пероксидът е съединение, съдържащо единична връзка кислород-кислород или пероксиден анион, O2-2.[1] Групата О-О се нарича пероксидна или перокси група. За разлика от оксидните йони, кислородните атоми в пероксидния йон имат степен на окисление от -1.[2]

Най-простият стабилен пероксид е водородния. Пероксидните съединения могат да бъдат грубо класифицирани като органични и неорганични.

Източници редактиране

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "peroxides".
  2. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "oxidation state".