Тази статия е за река Перперек. За село Перперек вижте Перперек.

Перперек е река в Южна България, област Кърджали, общини Черноочене и Кърджали, ляв приток на Арда (влива се в язовир „Студен кладенец“). Дължината ѝ е 44 km. Отводнява нископланинските ридове Чуката и Каяджик в Източните Родопи.

Перперек
41.7697° с. ш. 25.2633° и. д.
41.66° с. ш. 25.5214° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Кърджали
Община Черноочене
Община Кърджали
Дължина44 km
Водосб. басейн220 km²
Отток2,2 m³/s
Начало
Мястона 1 km ЮЗ
от село Черна нива
рида Чуката,
Източни Родопи
Координати41°46′10.92″ с. ш. 25°15′47.88″ и. д. / 41.7697° с. ш. 25.2633° и. д.
Надм. височина709 m
Устие
Мястоляв приток на Арда (влива се в язовир „Студен кладенец“) → МарицаБяло (Егейско море)
Координати41°39′35.99″ с. ш. 25°31′17.04″ и. д. / 41.66° с. ш. 25.5214° и. д.
Надм. височина227 m

Река Перперек извира под името Каракуш дере на 709 m н.в. в югозападните склонове на рида Чуката в [Източните Родопи, на 1 km югозападно от с. Черна нива, община Черноочене. До село Перперек тече в югоизточна посока в широка силно опороена и слабо залесена долина. След селото прави голям завой на югозапад и преди вливането си в язовир „Студен кладенец“ на 227 m н.в. образува дълбок пролом между върховете Карталкая (563 м) на запад и Юмруккая (587 m) на изток. След изграждането на язовир „Студен кладенец“ устието на реката е залято и сега почти целият пролом на реката е „удавен“ от водите на язовира.

Реката има широк и обезлесен водосборен басейн, като площта му е 220 km2, което представлява 3,8% от водосборния басейн на река Арда. Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

 • → Даръдере
 • → Кюнтдере
 • → Соуксудере
 • ← Чабуклидере
 • ← Екенликдере
 • ← Геришдере
 • → Коджадере
 • ← Инкандере
 • ← Кузеункая дере
 • → Гьокчедере
 • ← Кючюкдере
 • → Бузлукдере
 • ← Герендере
 • → Коюн Каядере
 • → Дардере

Река Перперек има основно дъждовно подхранване. Среден годишен отток при село Чифлик 2,2 m3/s.

По течението на реката са разположени 14 села:

По цялото си протежение водите ѝ се използват за напояване за стотиците декари тютюневи насаждения в долината ѝ.

На протежение от 3 км между селата Перперек и Мъдрец преминава участък от третокласен път № 507 от Държавната пътна мрежа ХасковоМостКърджали.

През пролома на реката в най-долното ѝ течение от село Мъдрец до устието ѝ преминава и участък от трасето на жп линията РусеСтара ЗагораПодкова.

В района на селата Горна крепост и Долна крепост, на десния склон на долината на река Перперек се намират разкопките на древното тракийско светилище „Перперикон“.

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране