Пешеходна пътека

Пешеходната пътека е място, където пешеходците могат безопасно да пресичат път. Пешеходните пътеки обикновено се намират до кръстовища. В България кръстовищата са маркирани като много линии успоредни на пътя. Има страни, където кръстовището е маркирано с две паралелни ивици по протежение на пътя, които очертават зоната на пресичане.

Кръстовище с червен светофар и четири пешеходни пътеки