Пивоварната (или още пивоварна фабрика, бирена фабрика) е предприятие или инсталация за производство на бира.

Пивоварна в манастира в Рошфор, Белгия

По размер пивоварните могат да варират от устройства за домашна употреба и малки производства с капацитет от няколко десетки хектолитра в година до големи фабрики, произвеждащи стотици милиони хектолитри годишно.

Някои пивоварни компании редактиране