Пиринска фолклорна област

Пиринската фолклорна област включва земите на Пиринска Македония.[1] Тя е част от по-обширната Македонска фолклорна област.

Народните песни във фолклорната област се характеризират с двугласното народно пеене. Изпълняват се по време на играене на хоро, на седенки, по време на жътва и копан, обичаи и на трапеза. Обикновено една певица пее първия глас или мелодията, а две, три или повече я съпровождат, поддържайки втория исонов глас. На отделни места изпълнението се характеризира с провиквания. В миналото в Банско е типично тресенето на гласа при изпълнение на песните по време на копан. То наподобява хълцане или цвилене и силно провикване в края на всяка фраза. Наричано е ацане. В селата Долен и Сатовча се изпълняват т.нар. песни на високо. Те са комбинация от двугласна песен и втора двугласна мелодия на високо. Тя е изградена от кратки речитативи и продължителни високи провиквания. Песните от тази област имат общи мотиви с песните от останалата част на страната. Широко разпространение заемат песните отразяващи борбите за освобождение.[1]

Източници редактиране

  1. а б Енциклопедия на българската музикална култура. София, Издателство на БАН, 1967. с. 52. (на български)