Планинската верига е вид планина, която се отличава с издължена форма в меридионално, паралелно или диагонално направление. Образуването на такава форма се обуславя морфогенно от движението на тектонски плочи и издигането на планински вериги в зоните на субдукция. Най-високите планини в света са планински вериги, обусловени от континенталния дрейф:

Сателитна снимка на планинската верига Алпи

Вижте също

редактиране