Пластинка (микология)

Спороносният слой на голяма част от базидиевите гуглести гъби се намира върху пластинки, също наричани ламели. В повечето случаи пластинката е тънко издължено образование което е разположено върху долната част на гуглата на гъба. Всяка гъба има голям брой пластинки и те са разположени радиално.

Върху пластинките се намира спороносният слой или химений. Базидиите, които са бухалковидни спорообразуващи структури върху които се образуват от 2 до 4 спори се намират тук, заедно с цистидии със същата форма но без функцията да образуват спори.

Гъби с пластинки са най-често от разред Agaricales. Срещат се родове в други разреди чиито членове също имат пластинки (например Russula и Lactarius в Russulales както и Paxillus, Gomphidius и Chroogomphus в Boletales).

Разположение на пластинкитеРедактиране

Формата на пластинките е ключова част при различаване на видове диви гъби. Други белези като цвят, дебелина, чупливост, отделяне на течност и други са също важни при идентификацията.

Разположението на повечето пластинки спада към четири категории:

НизбягващиРедактиране

Пластинките са спускат определена дистанция по пънчето и се сливат в него.

Прираснали към пънчетоРедактиране

Пластинките са прираснали към пънчето но не се спускат по него.

Прираснали със зъбче към пънчетоРедактиране

Пластинките са свързани с пънчето и имат 'зъбче' преди контакт.

Свободни или несрасналиРедактиране

Пластинките са напълно отделени от пънчето.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • „Нашите гъби“, Цв. Хинкова, М. Друмева – Димчева, Г. Стойчев, В. Чалъков, Земиздат, 1986