Плочи на откровението

Плочите на откровението са предмети от Библията – каменни плочи с изписани върху тях Десетте Божи заповеди, които Моисей получава от Йехова/Юехова в планината Синай.[Изход 31:18]

Скулптура на Моисей с плочите на откровението на фасадата на Реймската катедрала, XIII век