Подвидът е таксономична категория в класификацията на организмите, разположена в йерархията непосредствено под вида. Подвидовете разграничават популации, които обитават различни ареали и имат морфологични различия, но могат да се размножават ефективно помежду си.[1][2] Не всички видове имат подвидове, а тези, които имат, трябва да имат поне два.

  1. Mayr, E. (1982). "Of what use are subspecies?". The Auk. 99 (3): 593–595.
  2. Monroe, B. L. (1982). "A modern concept of the subspecies". The Auk. 99 (3): 608–609.