Подвижните мостове са вид мостове, при които част от връхната конструкция може да се премества, позволявайки преминаването на относително високи транспортни средства, които не биха могли да преминат под моста в нормално положение.

Недостатък на подвижните мостове е необходимостта от прекъсване на движението по тях при отваряне, както и нуждата от специални механизми и технически средства за самото задвижване на конструкцията. В същото време използването им позволява преминаването на големи транспортни средства под моста при относително малка височина на конструкцията му.

Подвижен мост в Чикаго