Поддържан резерват

категория защитена територия

Поддържан резерват представлява екосистема, включваща редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им.[1] Със създаването на тази категория защитени територии се дава възможност да бъдат защитени най-значимите влажни зони в България.[2]

Цел на управление редактиране

Целта на управление на поддържаните резервати е:

 • поддържане на природния им характер
 • научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг
 • възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия на местообитанията им
 • опазване на генетичните ресурси.[1]

Дейности на управление редактиране

Забранена е всякаква вид дейност, с изключение на:

 • охраната им
 • посещения с научна цел, които се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица
 • преминаването на хора по маркирани пътеки (включително с образователна цел), които се определят със заповед на министъра на околната среда и водите
 • събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места, които се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица
 • провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки, които се определят в плана за управление на поддържаните резервати.[1]

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

 1. а б в Закон за защитените територии // Министерство на околната среда и водите. Архивиран от оригинала на 2016-03-05. Посетен на 04.07.2015.
 2. Георгиев, Георги. Природа под закрила. София, „Гея-Либрис“, 2010. ISBN 978-954-300-098-2. с. 77.