Лейтенант

военно звание от младшия офицерски състав във въоръжените сили на България и други държави
(пренасочване от Подпоручик)

Лейтенант е офицерско военно звание. Думата има френски произход и идва от lieu (място) и tenant (държащ).

Лейтенант (ОФ-б1)
на БА
лейтенант
от БА
лейтенант
от BBC
лейтенант
от ВМС

Представителят на британската корона в Ирландия и в графствата в Обединеното кралство се нарича лорд-лейтенант. Във френската история lieutenant du roi е титла, носена от офицера, изпратен с военни правомощия да представлява краля в дадените провинции.

В Българската армия званието лейтенант е първото по старшинство за младши офицер.[1] Звание лейтенант получават курсантите след успешно завършване на обучението си във висше военно училище. Обикновено командва войсковото подразделение взвод.

Военни звания
младши:
Офицерски кандидат

Лейтенант
старши:
Старши лейтенант

В миналото вместо лейтенант се използва званието подпоручик, което се присвоява след званието офицерски кандидат, старши портупей-юнкер или фелдфебел.

Източници редактиране

  1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, 26 февруари 2010 г., чл. 138