Полиморфизъм (информатика)

Полиморфизмът в обектно ориентираното програмиране представлява свойството на обектите от един и същи тип да имат един и същи интерфейс, но с различна реализация на този интерфейс.

Различни неща или обекти могат да имат еднакъв интерфейс или да отговарят на едно и също (по наименование) съобщение и да реагират подходящо, в зависимост от природата или типа на обекта. Това позволява много различни неща да бъдат взаимозаменими. Например, ако една птица получи съобщение „движи се бързо“, тя ще маха с крила и ще лети. Ако един лъв получи същото съобщение, той ще тича, използвайки краката си. И двете животни отговарят на една и съща молба по начини, които са подходящи за всяко от тях.

Смисълът на полиморфизма може да бъде накратко изразен със следната фраза – „Един интерфейс, множество от различни реализации“. Чрез полиморфизма се постига по-голяма абстракция и по-лесно повторно използване на кода.


Пример редактиране

Този пример показва как полиморфизмът работи. В резултат на полиморфизма обектите могат да изберат типа на изпълнение на метода по време на изпълнението на програмата.

 
 class Zoo 
 {
 //клас Животно
 class Animal
 { //Вдигай шум
 abstract string MakeNoise ();
 }

 //класът Котка наследява класа Животно
 class Cat : Animal {

 //Котката вдига шум мяукайки
 string MakeNoise () {
 return "Meow";
 }
 }

 //Кучето наследява животното
 class Dog : Animal {

 //Кучето вдига шум като лае
 string MakeNoise () {
 return "Bark";
 }
 }

 public static void Main () 
 {
 //този метод не знае за типа на шум който животното ще вдига 
 Animal animal = Zoo.GetAnimal ();
 Console.WriteLine (animal.MakeNoise ());
 }
}

Източници редактиране


Външни препратки редактиране