Политика на Гана

Гана е президентска република. Президента е държавен и правителствен ръководител. Изпълнителната власт се упражнява от правителството. Законодателната власт се ръководи от правителството и парламента, а съдебната власт е независима от законодателната и изпълнителната власт.

Конституцията, която създава „Четвъртата Република“ през 1992 година представлява основна харта на републиканското демократично управление. Гана е единна суверенна държава като цялата държавна власт произтича от народа. Създадена е да предотврати бъдещи преврати и диктаторски правителства. Документът е създаден по британски и американски модел.

Законодателна властРедактиране

Осъществява се от еднокамарен парламент от 230 депутати, които се избират с всеобщо пряко гласуване за срок от четири години.

Парламентарни избориРедактиране

Последните парламентарни избори в Гана са от 7 декември 2004 година:

Партия Гласоподаватели % от гласоподавателите Места
Нова патриотична партия 4 524 074 52,45% 128
Национален демократичен конгрес 3 850 368 44,64% 94
Голяма коалиция 165 375 1,92% 4
Партията на народния конвент 85 968 1,00% 3
Независими 48 216 0,57% 1
Общо 230
Източник: allafrica.com

Изпълнителна властРедактиране

Ръководи се от президента, който е ръководител на правителството и главнокомандващ въоръжените сили. Избира се при всеобщо гласуване за максимум два мандата по четири години. Назначава министрите, които се одобряват от парламента. Към президентството е изграден и консултативен орган – Държавен съвет. Вицепрезидентът е само с представителни функции.

Президентски избориРедактиране

Последните президентски избори в Гана са проведени на 7 декември 2004 година:

Кандидат Гласоподаватели Гласоподаватели % от гласоподавателите
Джон Куфур Нова патриотична партия 4 524 074 52,45%
Джон Ата-Милс Национален демократичен конгрес 3 850 368 44,64%
Едуард Махама Голяма коалиция 165 375 1,92%
Джордж Агудей Партията на народния конвент 85 968 1,00%
Общо 8 625 785

Съдебна властРедактиране

Представлява се от Върховен съд. Административно деление включва 10 териториални области с местна администрация, ръководена от областен министър, който е член на правителството.

Административно делениеРедактиране

Гана е разделена на 138 общини, които са обособени в 10 региона: