Аскетичната политика или Политиката на строги икономии е разновидност на бюджетна политика за държавния апарат на страна, която преживява труден финансов и икономически период (криза, рецесия, депресия). Подобен курс обикновено се предприема в отговор на редица негативни явления в икономиката, причинени от криза на свръхпроизводството или криза с рефинансирането на банките и прочие причини. [1]

Политиката на строги икономии може да прерасне в политика на жестоки икономии, поради некомпетентност. Политиката на строги икономии се изразява главно в намаляване на заплатите и социалните пакети на служителите в публичния сектор; намаляване на пенсиите и други социално ориентирани програми с паралелно увеличение на фискалните приходи. В съвременната пазарна икономика политиката на строги икономии се признава като неефективно средство за справяне с кризисни явления [2], тъй като тя винаги води икономиката на страната до състояние на постоянна „дефлационна спирала“, какъвто е случая с България след самоналожения валутен борд. [3] Въпреки това, често такава политика се базира на политически мотиви, а не на финансовите и икономическите закони, за да се спре разточителната политика в някои държави загубили контрол над публичните си финанси.

Политиките на строги икономии могат да бъдат комбинирани с други „наказателни“ мерки, като например замразяване на банкови сметки, ограничения върху износа на капитали, както по време на финансовата криза в Гърция и т.н.

ИзточнициРедактиране