Полоний

химичен елемент с атомен номер 84

Полоният (Po) е химичен елемент с атомен номер 84, който принадлежи към група 16, период 6 на периодичната система. Той е рядък и силно радиоактивен металоид. Полоният е около 300 пъти по-радиоактивен от урана (от 1 t уранова руда се получават само 0,2 g полоний). На вид е кремав, прахообразен. Химически е близък до телура и бисмута. Има много радиоизотопи. Открит е заедно с радия от Мария Кюри. Полоният е наречен в чест на името на родината ѝ – Полша. Заедно със съпруга си Пиер Кюри получават нобелова награда по химия и физика за изследването на съответно химичните и физичните свойства на новооткритите елементи.

Полоний
Спектрални линии на полоний
Спектрални линии на полоний
БисмутПолонийАстатий
Te

Po

Lv
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZПолоний, Po, 84
Група, период, блок166p
Химическа серияметалоид
Електронна конфигурация[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 18, 6
CAS номер7440-08-6
Свойства на атома
Атомна маса[209] u
Атомен радиус (изч.)190 (135) pm
Ковалентен радиус140±4 pm
Радиус на ван дер Ваалс197 pm
Степен на окисление6, 5, 4, 2, −2
ОксидPoO2 (амфотерен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,00
Йонизационна енергияI: 812,1 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Алотропиα- и β-полоний
Кристална структура
(α-полоний)
кубична
Кристална структура
(β-полоний)
ромбоедрична
Плътностα: 9196 kg/m3
β: 9398 kg/m3
Температура на топене527 K (254 °C)
Температура на кипене1235 K (962 °C)
Моларен обем2,27×10-5 m3/mol
Специф. топлина на топене≈13 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение102,91 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 846 1003 1236
Специф. електропроводимост2,3×106 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление0,4 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост20 W/(m·K)
Магнетизъмнемагнитен
История
Наименуванот латинското Polonia – Полша, родината на Мария Кюри
ОткритиеМария и Пиер Кюри
(1898 г.)
ИзолиранеВили Марквалд
(1902 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
208Po синт. 2,898 г. α 204Pb
β+ 208Bi
209Po синт. 125,2 г.[1] α 205Pb
β+ 209Bi
210Po радио 138,376 дни α 206Pb

Спрямо кислорода проявява шеста, четвърта и втора валентност (PoO3, PoO2 и PoO), а спрямо водорода – втора (PoH2).

Източници редактиране

  1. Boutin, Chad. Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement // NIST Tech Beat. Посетен на 3 март 2018. (на английски)