Полоний

химичен елемент с атомен номер 84

Полоният (Po) е химичен елемент с атомен номер 84, който принадлежи към група 16, период 6 на периодичната система. Той е рядък и силно радиоактивен металоид. Полоният е около 300 пъти по-радиоактивен от урана (от 1 t уранова руда се получават само 0,2 g полоний). На вид е кремав, прахообразен. Химически е близък до телура и бисмута. Има много радиоизотопи. Открит е заедно с радия от Мария Кюри. Полоният е наречен в чест на името на родината ѝ – Полша. Заедно със съпруга си Пиер Кюри получават нобелова награда по химия и физика за изследването на съответно химичните и физичните свойства на новооткритите елементи.

Полоний
Спектрални линии на полоний
БисмутПолонийАстатий
Te

Po

Lv
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZПолоний, Po, 84
Група, период, блок166p
Химическа серияметалоид
Електронна конфигурация[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 18, 6
CAS номер7440-08-6
Свойства на атома
Атомна маса[209] u
Атомен радиус (изч.)190 (135) pm
Ковалентен радиус140±4 pm
Радиус на ван дер Ваалс197 pm
Степен на окисление6, 5, 4, 2, −2
ОксидPoO2 (амфотерен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,00
Йонизационна енергияI: 812,1 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Алотропиα- и β-полоний
Кристална структура
(α-полоний)
кубична
Кристална структура
(β-полоний)
ромбоедрична
Плътностα: 9196 kg/m3
β: 9398 kg/m3
Температура на топене527 K (254 °C)
Температура на кипене1235 K (962 °C)
Моларен обем2,27×10-5 m3/mol
Специф. топлина на топене≈13 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение102,91 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 846 1003 1236
Специф. електропроводимост2,3×106 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление0,4 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост20 W/(m·K)
Магнетизъмнемагнитен
История
Наименуванот латинското Polonia – Полша, родината на Мария Кюри
ОткритиеМария и Пиер Кюри
(1898 г.)
ИзолиранеВили Марквалд
(1902 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
208Po синт. 2,898 г. α 204Pb
β+ 208Bi
209Po синт. 125,2 г.[1] α 205Pb
β+ 209Bi
210Po радио 138,376 дни α 206Pb

Спрямо кислорода проявява шеста, четвърта и втора валентност (PoO3, PoO2 и PoO), а спрямо водорода – втора (PoH2).

ИзточнициРедактиране

  1. Boutin, Chad. Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement. // NIST Tech Beat. Посетен на 3 март 2018. (на английски)