Полузатворена предна закръглена гласна

Полузатворената предна закръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ø. Той има сходство с българския звук, обозначаван с „о“ в неударено положение, но с учленение, силно изнесено напред.

Полузатворена предна закръглена гласна
ВидПолузатворена гласна
Предна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАø
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полузатворената предна закръглена гласна се използва в езици като немски (schön, [ʃøːn]) и френски (peu, [pø]).