Полузатворена средна закръглена гласна

Полузатворената средна закръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ɵ. Той е сходен с българския звук, обозначаван с „о“, в неударено положение, но е с по-предно положение на езика.

Полузатворена средна закръглена гласна
ВидПолузатворена гласна
Средна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАɵ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полузатворената средна незакръглена гласна се използва в езици като нидерландски (hut, [ɦɵt]), руски (тётя, [ˈtʲɵtʲə]), френски (je, [ʒɵ]).