Полузатворена средна незакръглена гласна

Полузатворената средна незакръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ɘ. Той е сходен с българския звук, обозначаван с „ъ“, в ударено положение, но е с малко по-предно и по-затворено положение на езика.

Полузатворена средна незакръглена гласна
ВидПолузатворена гласна
Средна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФАɘ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полузатворената средна незакръглена гласна се използва в езици като естонски (kõrv, [kɘrv]).