Полуотворена средна незакръглена гласна

Полуотворената средна незакръглена гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. Символът в Международната фонетична азбука, който представлява този звук, е огледално обърнат латинизиран вариант на гръцкия малък епсилон, ɛ.[1] В българския той е сходен със звука, обозначаван с „е“, но с по-задно произнасяне на езика.

Полуотворена средна незакръглена гласна
ВидПолуотворена гласна
Средна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФАɜ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полуотворената средна незакръглена гласна се използва в езици като английски (bird, [bɜːd]), идиш (ענלעך‎, [ˈɛnlɜχ]).