Полуслято писане

Полуслятото писане представлява запис на отделни думи, които имат характер на единна, цялостно оформена сложна дума. Думите се записват, съединени със знак, наречен дефис.

Дефис (съединителна чертица или тиренце) се нарича малкото тире (тире с по-малка дължина). При неговото изписване не се оставя празно място (интервал, шпация) от двете му страни.

Примери:

  • лорд-канцлер, Теодор-Петър, Стела Ангелова-Банкова

Вижте същоРедактиране