Полярна звезда (Малка мечка)

Вижте пояснителната страница за други значения на Полярна звезда.

Полярната звезда е най-ярката звезда от съзвездието Малка мечка. За наблюдател на дадена географска ширина тя не променя височината си над хоризонта, понеже се намира близо до северния небесен полюс. Полярната звезда е тройна система, като главната звезда в тази система е променлива от типа δ Цефей (цефеида). Тя винаги сочи север и по това се ориентирали древните хора за посоките.

Полярната звезда в центъра не променя положението си през цялата нощ, защото почти съвпада със северния небесен полюс
Схема за откриване на Полярната звезда

За да откриете звездата, трябва първо да намерите Голяма мечка. След като намерите съзвездието в небето, намерете предните две звезди, чиито имена са Mерак и Дубхе. Премерете разстоянието от Мерак до Дубхе и я нанесете пет пъти от посока Мерак към Дубхе. По този начин ще намерите полярната звезда.

Вижте също редактиране