МедияУики:Gadget-HotCat.js

(пренасочване от Помощ:Gadget-HotCat)

Забележка: За да се видят промените, необходимо е след съхраняване на страницата, кешът на браузъра да бъде изтрит.

  • Firefox / Safari: Задържа се клавиш Shift и се щраква върху Презареждане (Reload) или чрез клавишната комбинация Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R за Mac);
  • Google Chrome: клавишна комбинация Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R за Mac)
  • Internet Explorer: Задържа се клавиш Ctrl и се щраква върху Refresh или чрез клавишната комбинация CTRL-F5;
  • Opera: кешът се изчиства през менюто Tools → Preferences.

Документация   Редактиране на страницата с документацията · Редактиране на интерфейсното съобщение, чрез което се вмъква тази документация


window.hotcat_translations_from_commons = false;
 
/*
 This imports the latest version of HotCat from Commons.
 HotCat is a gadget to make changes to categories much easier.
 Full documentation can be found at [[commons:Help:Gadget-HotCat]]
*/
mw.loader.load('//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-HotCat.js&action=raw&ctype=text/javascript');