Поносимост между земеделските култури

Поносимостта между земеделските култури е средна оценка, която изразява дали отглеждането на някоя култура след друга (неин предшественик) е подходящо или не. Когато предшественикът е подходящ, поносимостта се определя като много добра или добра, а когато предшестващата култура е неподходяща — поносимостта се определя като слаба или лоша. Поносимостта между редица култури е толкова лоша, че те не бива да се отглеждат една след друга поне няколко години. Такава лоша поносимост е налице най-вече между култури с общи икономически важни болести.

Отглеждането на културата след себе си в кратка или продължителна монокултура е приемливо, когато е налице добра самопоносимост. Културите с лоша (отрицателна) самопоносимост не бива да се отглеждат на същата земя продължително време.

Примери: