Портал:Български език

Българският език е индоевропейски език от групата на южнославянските езици , произхождащ от старобългарския език - най-ранният писмено засвидетелстван език.Той е официалният език на Република България и един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

Асеманиевия кодекс - глаголически документ от XI в.