Henipavirus structure.png
Структурен модел на Хенипавирус

Снимка: en:User:Rhys