Портал:Медицина/Избрана картинка/27

Monthly multiple sclerosis anim bg.gif
Магнитно-резонансна томография проследяваща месечната динамика на демиелинизацията на един и същ мозък при множествена склероза. Белите петна са зони на активни лезии.