Портал:Медицина/Избрана картинка/28

Hazard T.svg
Стандартен символ за отровни вещества в Европейския съюз, утвърден с Директива 67/548/EEC.