Отваря главното меню
Hazard T.svg
Стандартен символ за отровни вещества в Европейския съюз, утвърден с Директива 67/548/EEC.