Breast anatomy normal.jpg
Схематичен разрез на нормална анатомия на гърда

Картинка: Patrick J. Lynch, медицински илюстратор