Постмодернизъм
Предхожда се от модернизма

Пост-анархизъм
Постхуманизъм
Постмарксизъм
Постмодерност
Постмодерна архитектура
Постмодерно изкуство
Постмодерен танц
Постмодерен феминизъм
Постмодерна литература
Постмодерна музика
Постмодерна философия
Постмодерен театър
Постмодерна политология
Постмодерна антропология
Постмодерно кино
Постпозитивизъм
Пост-материализъм
Пост-постмодернизъм
Постструктурализъм

последван от ремодернизъм

Постмодерност или постмодерна ситуция е термин, който общо описва икономическата и културна ситуация на обществото след модерността.

Терминът постмодерност идва да обозначи самата геополитическа схема, положението и състоянието на нещата въобще, цялата културна, политическа и човешка ситуация, която възниква в последните няколко десетилетия на 20 век, и малко след началото на 21-ви.

Самият дебат за постмодерността има две различни страни, които често биват обърквани; (1) характеристики на съвременното общество (2) критика на съвременното общество.