Калиев карбонат

(пренасочване от Поташ)

Калиевият карбонат, наричан още поташ, е бяла сол, разтворима във вода и неразтворима в алкохол. Като сол на силна основа (калиева основа) и слаба киселина (въглеродна киселина) водните ѝ разтвори имат основен (алкален) характер. Реагира със силни киселини с отделяне на въглероден диоксид:

Калиев карбонат
Potassium carbonate.jpg
Кристали калиев карбонат
Potassium carbonate.svg
Стереоформула на калиевия карбонат
Имена
По IUPAC Калиев карбонат
Други Поташ, перлаш
Идентификатори
Номер на CAS 584-08-7
SMILES
StdInChI
Свойства
Формула K2CO3
Моларна маса 138,2055 g/mol
Външен вид бяло хигроскопично твърдо вещество
Плътност 2,29 g/cm3
(твърдо вещество)
Точка на топене 891 °C
Точка на кипене разпада се
Разтворимост вода 1120 g/l
Сродни съединения
Сродни аниони калиев хлорат
калиев хидроксид
калиев хлорид
калиев сулфат
калиев нитрат
Сродни катиони натриев бикарбонат
натриев карбонат
калциев карбонат
Данните са при стандартно състояние
на материалите (25 °C, 100 kPa)
,
освен където е указано по друг начин.
Калиев карбонат в Общомедия

Калиевият карбонат може да се получи ако се остави калиева основа на въздуха:

В древността е била добивана от растителна пепел, която има сравнително високо съдържание на калиев карбонат (50 – 80 %). За разлика от натриевия карбонат, калиевият карбонат не може да се получи по метода на Солвей, тъй като междинният продукт калиев хидрогенкарбонат е много добре разтворим във вода.

Може да се използва за получаването на други съединения на калия:

Използва се още при производството на течен (калиев) сапун и стъкло. В готварството се използва като хранителна добавка (Е501) подобно на натриевия бикарбонат. Приложение намира и като електролит (стопилка) в горивни елементи.