По̀четен гражданин на селище е обществено звание, което се присъжда от органа на местно самоуправление (общинския съвет на община или друг) на изявена личност, свързана по някакъв начин с общината. Званието е много разпространено в Руската империя и СССР, като е присвоено и от други държави.

Органът на местно самоуправление регламентира в правилника за дейността си по какъв начин се прави предложение, гласува и избира почетният гражданин. Определя и привилегиите, с които се ползва на територията на населеното място, за което е избран, всеки почетен граждани.

Почетни граждани в България по градове редактиране

Почетни граждани в Северна Македония по градове редактиране

Почетни граждани по страна редактиране